Inschrijven

Inschrijving en toewijzing

Hierover kunt u alles lezen onder ‘verkoop’ op deze website.

Meerdere bouwnummers aangeven bij uw inschrijven vergroot uw kans op één van de bouwnummers. Tevens geven wij degene die bij inschrijving een financieringsverklaring toevoegen voorrang.

Het inschrijven is vrijblijvend, u zit nergens aan vast.

Een optie is vrijblijvend. Tijdens deze periode is de woning exclusief voor u gereserveerd. In deze periode worden al uw vragen door de makelaar beantwoord en heeft u gelegenheid de woning te kopen. 

U wordt automatisch op de reservelijst geplaatst. Mocht de koop van een bouwnummer van uw keuze niet doorgaan dan wordt u door de makelaar benaderd.

Financiering en koop

Uw financieel adviseur kijkt samen met u of de woning van uw voorkeur financieel haalbaar is voor u. Zo ja, dan verklaart uw hypotheekadviseur schriftelijk dat u het bedrag van uw nieuwbouw woning kunt betalen en hij/zij ondertekent het document ook.

Ja, dat kan. U krijgt alleen geen voorrang bij de toewijzing.

Wij adviseren uit te gaan van een geldigheidsduur van minimaal 9 maanden tot een jaar. Dit omdat deze periode samenhangt met de periode waarop de opschortende voorwaarden vervuld moeten zijn en het transport bij de notaris kan plaatsvinden.

De koop-/aannemingsovereenkomst treedt pas in werking als aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Dat wil zeggen als 70% van de appartementen verkocht is, als het Woningborg-certificaat Nieuwbouw ontvangen is en als de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaald u de koopsom van de grond. De aanneemsom betaald u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente.

Vanaf vier weken na het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden. Deze vier weken worden aangehouden om u de mogelijkheid te geven een afspraak te maken met de notaris voor de overdracht.

Wanneer u later in een project instapt dan betaalt u rente over de reeds vervallen termijnen. Het percentage van deze rente is in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd.

De Pionier

Het besluit van de omgevingsvergunning is verleend op 3 juni 2021. 

Ja, de appartementen worden voorzien van glasvezel.

Ten behoeve van de inzameling van afval zullen in het gemeenschappelijke voorterrein ondergrondse vuilcontainers worden aangebracht. Het aantal en de exacte positie staat indicatief weergegeven op de situatietekening en worden definitief bepaald door de gemeente.

Er is voldoende openbare parkeergelegenheid rondom het gebouw.

Uw appartement wordt gerealiseerd door Van Zanten Bouw.

De bouw start naar verwachting kwartaal 3 of uiterlijk kwartaal 4 van 2021 (als voldaan is aan de opschortende voorwaarden).

In het 4e kwartaal van 2022 verwachten we u de sleutel van uw appartement te kunnen overhandigen. Dit is afhankelijk van de daadwerkelijke start van de bouw, voortang en evt. onwerkbaar weer.

Uw appartement wordt gebouwd met het Woningborggarantie. Hierdoor bent u goed verzekerd tijdens en na de bouw van uw nieuwe appartement. Meer hierover leest u op: woningborg.nl/certificering.

De appartementen

Energielabel A

Individuele warmtepompen en vloerwarming. Hierbij worden woningen verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen waardoor u warm water en een heerlijk warm appartement heeft zonder gas en zonder cv-ketel.

Ja, het complex wordt voorzien van zonnepanelen. Deze worden door middel van een omvormer aangesloten op het elektriciteitsnet van het betreffende appartement

  • De kozijnen en deuren in de buitengevel worden uitgevoerd in aluminium.
  • De binnenkozijnen in de appartementen zijn plaatstalen montagekozijnen met stompe deuren.

Vanaf de start verkoop staan de documenten ‘makelaarsopties’ en ‘koperskeuzelijst’ voor u klaar in uw persoonlijke woonomgeving. De makelaarsopties dienen kenbaar gemaakt te worden voor het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. De meerwerk opties vanuit de koperskeuzelijst kunt u afstemmen met de kopersadviseur van Van Zanten Bouw (na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst).

Wij zijn op dit moment nog bezig met het koppelen van de showrooms. Na het tekenen van de Koop-/aannemingsovereenkomst neemt een kopersadviseur van Van Zanten Bouw contact met u op. Zij zal u ook koppelen met de showrooms.

Overige vragen

Zodra de verkoop is gestart zal er een indicatatie van de servicekosten inzichtelijk zijn gemaakt.